برای لغو محتوا کلید اینتر را فشار دهید

رویدادها

تلگرام و چالش حفظ حریم خصوصی کاربران؛ سیاست جدید واتساپ و مهاجرت دیجیتالی کاربران به پیام‌رسان‌های دیگر

اگرچه پیام‌رسان واتساپ ممکن است طرح خود برای تغییر سیاست حفظ حریم خصوصی این پیام‌رسان را متوقف کرده باشد اما این وقفه باعث نشده که دیگر پیام‌رسان‌ها از موقعیت گیج‌کننده‌ای که واتساپ برای آنها ایجاد کرده است به نفع خود استفاده نکنند!

در لحظه از رویدادها آگاه شوید.